Translate

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αντώνη Μπέζα στο πολιτικό του γραφείο στην Ηγουμενίτσα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Σ.Π.Υ.Π.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΔΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
ΜΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΔΩΡΙΔΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6/2013
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΜΟΥΣΩΝ 18 ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ-Τ.Κ.46100-ΤΗΛ.FΑΧ.2665028037
Α.Π.:14
ΝΑΥΠΑΚΤΟ: 26/08/2014
ΠΡΟΣ:ΠΟΠΥΣΥΠ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
Συνάδελφοι, το σωματείο μας στα πλαίσια των ενεργειών για την επίλυση των εργασιακών μας προβλημάτων πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αντώνη Μπέζα στο πολιτικό του γραφείο στην Ηγουμενίτσα. Αφού τον ευχαριστήσαμε για την μέχρι τώρα βοήθεια, του αναλύσαμε τα προβλήματα του κλάδου μας και ειδικότερα την ένταξή μας στο επίδομα (επικύνδινο και ανθυγιεινό λόγο θέσης).
Ο υφυπουργός αφού μας ανέλυσε την διαδικασία για την ένταξη μας στο επίδομα, μας διαβεβαίωσε πως θα βρίσκεται στο πλευρό μας το Υπουργείο και ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει το Οικονομικών.
ΜΕ ΤΙΜΗ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ :(246/03 1924 ΕΜ 278/03)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (258/12)
ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 4η ΕΜΑΚ
Τ.Κ 69100
E mail ipapanast@gmail.com ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ : 2510 611302 - 25510 38371
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 99
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 28/08/2014
ΠΡΟΣ
1. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π
2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
Συνάδελφοι,
Καθώς η απραγία και η αδράνεια δεν είναι καλός σύμβουλος για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας , πόσο μάλλον σε καιρούς δύσκολους σαν αυτούς που διανύουμε , κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή μας σε κάθε κινητοποίηση που αφορά το αντικείμενό μας.
Ως Σωματείο αποφασίσαμε να δώσουμε δυναμικό παρόν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ( Δ.Ε.Θ), το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014.
Θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας για τα δρομολόγια των λεωφορείων που θα διατεθούν από τα εργατικά κέντρα, ώστε να πραγματοποιηθεί η μεταφορά όλων των συναδέλφων που επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Είναι επιτακτική η ανάγκη να μας ξαναδούν γιατί προφανώς έχουν λησμονήσει την ύπαρξή μας.
Με τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
κιν. 6948401282 & 750942
H Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΣΤΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
κιν. 6988615400 & * 715400

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ - «Καταβολή Ετήσιας Συνδρομής-Αποστολή Μητρώου Μελών»

Μέγαρα: 25-08-2014
Αρ. Πρωτ: 302
Προς: Σωματεία-Μέλη
Θέμα: «Καταβολή Ετήσιας Συνδρομής-Αποστολή Μητρώου Μελών»
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 5 του καταστατικού της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ».
β) Το άρθρο 6 του καταστατικού της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ».
γ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής της ετήσιας συνδρομής των Σωματείων προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. από 6 μήνες σε 8 μήνες και η οποία λήγει στις 31-08-2014.
δ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία τα φυσικά πρόσωπα των διαγραμμένων Σωματείων θεωρούνται αυτοδικαίως διαγραμμένα.
ε) Την παρ. 5 του άρθρου 2 του καταστατικού της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Η ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας για όλα τα φυσικά μέλη των Σωματείων-Μελών της».
στ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση επανεγγραφής διαγραμμένου Σωματείου ή φυσικού προσώπου, το δικαίωμα αποζημίωσης από το ταμείο αλληλοβοήθειας επανακτάται μετά το πέρας 9 μηνών από την ημερομηνία επανεγγραφής του.
ζ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία τα Σωματεία απαλλάχθηκαν από την καταβολή της οφειλόμενης συνδρομής προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. για τα έτη 2012 και 2013.
η) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία μειώθηκε το ποσό της ετήσιας συνδρομής των Σωματείων-Μελών προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. από 15,00 ευρώ σε 12,00 ευρώ/έτος για τους Π.Π.Υ.
θ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται το δικαίωμα αποζημίωσης από το ταμείο αλληλοβοήθειας των φυσικών προσώπων του Σωματείου το οποίο δεν έχει αποστείλει το Μητρώο Μελών του.
Σας γνωστοποιούμε ότι:
Εκκρεμεί η αποστολή του Μητρώου Μελών του Σωματείου σας και η καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις σας αυτές εντός της ορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας, ήτοι την 31-08-2014.
Για τα Σωματεία τα οποία δεν ανταποκριθούν, υφίσταται από μέρους μας υποχρέωση τήρησης των οριζόμενων από το καταστατικό διατάξεων και των αποφάσεων του Δ/Σ που έχουν ληφθεί γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
Σημείωση:
Τα Σωματεία τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις να αγνοήσουν το περιεχόμενο της ενημέρωσης αυτής.
Για το Δ/Σ της Ομοσπονδίας
Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Βλαχογεώργος Αλέξανδρος

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Μεσσηνία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες θα δώσει η Πυροσβεστική


Εκκενώθηκαν τέσσερις οικισμοί - Απειλήθηκε νωρίτερα το μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης - Αυτή την ώρα γίνεται προσπάθεια οριοθέτησης της φωτιάς

Μαίνεται μέχρι και αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, στο χωριό Ζερμπίσια Μεσσηνίας, έξω από το Μελιγαλά στη Μεσσήνη.  

Νωρίτερα, η πυρκαγιά έφτασε πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν προληπτικά τέσσερις μικροί οικισμοί. Πρόκειται για τα χωριά Μαυρομάτι, Κροντήρες, Δανηλαίϊκα και Γκολέμη.

Επίσης, η φωτιά είναι πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης και νωρίτερα πέρασε κυριολεκτικά δίπλα από το αρχαιολογικό μουσείο, ενώ απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για το παλαιό μοναστήρι της Παναγίας της Βουλκανιώτισας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αυτήν την ώρα, οι φλόγες δεν απειλούν σπίτια, ενώ γίνεται προσπάθεια οριοθέτησης της φωτιάς. 

Στο πύρινο μέτωπο υπάρχουν ισχυρές επίγειες κι εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από όλη την Πελοπόννησο, υδροφόρες των Δήμων και του στρατού, καθώς και εθελοντές πολίτες.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς επιχειρούν 90 πυροσβέστες, 40 άτομα πεζοπόρο, 38 οχήματα, δύο υδροφόρα και ένα μηχάνημα από τους ΟΤΑ, 3 αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα, ένα Σινούκ, τρία Πετζετέλ.

Επίσης, στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν 50 στρατιώτες, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., των τοπικών αρχών και εθελοντικές ομάδες της περιοχής, ενώ όλες οι Υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου τέθηκαν σε επιφυλακή και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. 

Εν τω μεταξύ, νέο μέτωπο φωτιάς εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα στην θέση Ασούταινα, κοντά στο Ραυτόπουλο Τριφυλίας.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, καίει σε βουνοπλαγιά με πουρνάρια και δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στην Παναγίτσα Αρκαδίας και καίει δασική έκταση. Μάχη να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο δίνουν δώδεκα πυροσβέστες με έξι οχήματα και ρήψεις νερού κάνουν δύο αεροσκάφη πετζετέλ.


ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ...