Translate

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Πίνακας Κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016 - 2019 για Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης & 1500 Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016 - 2019 Υπουργείου Εσωτερικών  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (κατά το μέρος που αφορά στο πρώην Υ.Δ.Τ. και Π.τ.Π.) 

α) Περίπτωση αφορά 2.240 Π.Π.Υ.  με προϋποθέσεις 

Αφορά την επιβάρυνση για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που πληρούν της προϋποθέσεις : α. Απόφοιτοι Λυκείου και β. Έως 40 ετών κατά το έτος 2011 που αντιστοιχούν σε 2.240 άτομα που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα τη δεδομένη χρονική στιγμή

β) Περίπτωση αφορά όλους τους Π.Π.Υ.

Αφορά την επιβάρυνση για το σύνολο των  Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα τη δεδομένη χρονική περίοδο ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας και εκπαίδευσης 

γ) Περίπτωση αφορά την πρόσληψη 1500 Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης 

Η οικονομική επιβάρυνση από την απασχόληση των υπαλλήλων για πέντε μήνες κατ' έτος σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Σώματος για τις υπάρχουσες πιστώσεις προκύπτει από την καταβολή: α) τακτικών αποδοχών συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων οικογενειακής παροχής , προβληματικών – παραμεθορίων και επικίνδυνης ανθυγιεινής εργασίας  β) αποζημίωσης για την υπερωριακή εργασία  γ) πρόσθετες αμοιβές για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες , Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες και δ) αποζημίωσης για εκτέλεση εκτός έδρας υπηρεσία ς

Σας παραθέτουμε τον πίνακα του όποιου δεν μπορεί να γίνει η ανάγνωση από την προηγούμενη ανάρτηση  του συγκεκριμένου εγγράφου - πίνακα.

ΠΊΝΑΚΑΣ 14 -ΝΈΕΣ ΠΟΛΊΤΙΚΕΣ  Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. / πρώην Υ.Δ.Τ.& ΠΡΟ.τ ΠΟ.Περιγραφή δράσης νέας πολιτικής Όνομα φορέαΚατηγορία αύξηση δαπανών εσόδωνΤακτικός προϋπολογισμός Κόστος σε απόδοση δράσης σε ευρώ Ημερομηνία έναρξης δράσηςΑπαιτούμενες ενέργειεςΤρόπος υπολογισμού /υποθέσεις εργασίαςΠαρατηρήσεις
20152016201720182019
1345678910
 Ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Προσωπικού  μονιμοποίηση Πυροσβεστών Πενταετούς ΥποχρέωσηςΠυροσβεστικό Σώμα (Ε.Φ. 43-120) Δαπάνη μισθοδοσίαςΤακτικός Π/Υ012.000.00012.000.00012.200.00012.400.00016/02/16Προώθηση διοικητικών πράξεων για την τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011Υπολογισμός της προαγωγής των υπαλλήλων από το βαθμό του Π.Π.Υ. Σε αυτών του Πυροσβέστη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίαΑφορά την επιβάρυνση για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που πληρούν της προϋποθέσεις : α. Απόφοιτοι Λυκείου και β. Έως 40 ετών κατά το έτος 2011 που αντιστοιχούν σε 2.240 άτομα που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα τη δεδομένη χρονική στιγμή
020.270.00020.270.00020.550.00020.800.00016/02/16Προώθηση διοικητικών πράξεων για την τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 προκειμένου να μονιμοποιηθεί το σύνολο των Π.Π.Υ.Αφορά την επιβάρυνση για το σύνολο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα τη δεδομένη χρονική περίοδο ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας και εκπαίδευσης
Πρόσληψη 1500 Πυροσβεστών Εποχικής ΑπασχόλησηςΠυροσβεστικό Σώμα (Ε.Φ. 43-120) Δαπάνη μισθοδοσίαςΤακτικός Π/Υ11.000.00011.000.00011.000.00011.000.00011.000.00001/06/15Προώθηση διοικητικών πράξεων – Προβλεπόμενες διαδικασίες πρόσληψηςΙσχύουσα νομοθεσία μισθολογικού ενδιαφέροντοςΗ οικονομική επιβάρυνση από την απασχόληση των υπαλλήλων για πέντε μήνες κατ' έτος σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Σώματος για τις υπάρχουσες πιστώσεις προκύπτει από την καταβολή: α) τακτικών αποδοχών συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων οικογενειακής παροχής , προβληματικών – παραμεθορίων και επικίνδυνης ανθυγιεινής εργασίας β) αποζημίωσης για την υπερωριακή εργασία γ) πρόσθετες αμοιβές για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες , Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες και δ) αποζημίωσης για εκτέλεση εκτός έδρας υπηρεσία ς

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

Προνομιακά μεταπτυχιακά προγράμματα για ένστολους σε πανεπιστήμιο της Κύπρου, Ανακοίνωση των Ομοσπονδιών

Σε μια πολύ δελεαστική και ουσιαστική συμφωνία συνεργασίας προχώρησαν οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν προνομιακές συνθήκες φοίτησης σε μεταπτυχιακό τμήμα Νομικής.

Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Μετά από την συνάντηση αντιπροσωπείας των Ομοσπονδιών μας με τον Επιστημονικό
Συνεργάτη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Αρχιμανδρίτη Θεολόγο Αλεξανδράκη, μας
κατατέθηκε η παρακάτω πρόταση .

1) Το πανεπιστήμιο μπορεί να δημιουργήσει μεταπτυχιακό τμήμα Νομικής (Διεθνές
Ευρωπαϊκό και Οικονομικό Δίκαιο LLM, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ*) αποκλειστικά για
τα εν ενεργεία και τα εν αποστρατεία στελέχη μας καθώς και των μελών των οικογενειών
αυτών, αρκεί να συμπληρωθούν 25 άτομα, με έναρξη το Φεβρουάριο του 2016.

2) Η φοίτηση για το μεταπτυχιακό θα διαρκέσει τρία εξάμηνα, η διδασκαλία των μαθημάτων
θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και η συνολική τιμή προσφοράς ανέρχεται στα 4.750 € ανά
άτομο, με την ακόλουθη δυνατότητα αποπληρωμής : 500 € προκαταβολή και το υπόλοιπο
χρηματικό ποσό σε 8 ισόποσες δόσεις, εντός της διάρκειας του προγράμματος.

3) Η παρακολούθηση του ανωτέρω μεταπτυχιακού θα γίνεται κατ΄ εξαίρεση για τα μέλη μας
σε τρία πενταήμερα ανά εξάμηνο (15 ημέρες) συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των
διδασκομένων μαθημάτων. Κατά τη φοίτηση και τη παρακολούθηση των μαθημάτων στη
Κύπρο, η διαμονή θα παρέχεται δωρεάν από το πανεπιστήμιο.

4) Σε περίπτωση που δημιουργηθεί τμήμα από υποψηφίους που θα προέρχονται από μία
συγκεκριμένη περιοχή π.χ. Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή Κρήτη, δίνεται η δυνατότητα τα δύο εκ
των τριών προαναφερθέντων πενταήμερων σεμιναρίων να διεξαχθούν στην αυτή περιοχή,
σε χώρο και αίθουσα που θα εξασφαλίσει το πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένη πόλη.

5) Σε περίπτωση δημιουργίας του ανωτέρω τμήματος, το πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου θα
προσφέρει δύο ολόκληρες υποτροφίες ή τέσσερις μισές για το εν λόγω μεταπτυχιακό,
προκειμένου αυτές να διατεθούν σε τέκνα θυμάτων συναδέλφων μας εν ώρα καθήκοντος.

6) Επισημαίνεται ότι για τη παρακολούθηση του προγράμματος στο εν λόγω πανεπιστήμιο
υπάρχει αεροπορική σύνδεση από πολλά μέρη της Ελλάδας με το αεροδρόμιο της Πάφου
μέσω της εταιρίας Ryanair με χαμηλό κόστος εισιτηρίου.

Πέραν του ανωτέρω προγράμματος, το πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου προσφέρει για όλα
τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του προγράμματα (τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το
ΔΟΑΤΑΠ*) που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο πίνακα, επιπρόσθετη έκπτωση 15 % επί
του αναφερομένου ποσού.

Για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα που διεξάγονται στη Κύπρο, η διαμονή
προσφέρεται δωρεάν στις ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων.
Για τα προπτυχιακά προγράμματα υπάρχει δυνατότητα διαμονής εντός της εστίας του
πανεπιστημίου, που η χρέωση κατ΄ έτος είναι για 8 μήνες συμπεριλαμβανομένου όλων των
επιπρόσθετων αναγκών ενοικίασης σε επιπλωμένα δωμάτια. Για περισσότερες πληροφορίες
όσο αφορά την εστία μπορείτε να απευθυνθείτε στη κ. Μαρία Κουντούρη τηλέφωνο 00357
26843306.
Πληροφορίες για τα προαναφερόμενα προγράμματα του πανεπιστήμιου στα κάτωθι
στοιχεία επικοινωνίας :

Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Αρχιμανδρίτης Θεολόγος
Αλεξανδράκης, τηλ. 00357 26843338 (αστική χρέωση από Ελλάδα 00357 26843533) – κιν.
00357 99234157 email : t.alexandrakis@nup.ac.cy

* ΔΟΑΤΑΠ παλαιό ΔΙΚΑΤΣΑ


ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Π.Ο.ΑΣ.Υ. Ε.Α.Π.Σ. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Π.Ε.Α.Λ.Σ. Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ
Ιωάννης

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
Γρηγόριος

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Ιωάννης

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος

ΣΑΪΤΑΚΗΣ
Δημήτριος

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ
Αθανάσιος

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ευάγγελος

(http://www.bloko.gr/)

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση Παραλαβής Δελτίου Υγειον Εξ. Διενέργεια Υγειον.Εξ. Ψυχοτεχνικών Κ Αθλητικών Δοκιμασιών Ιδιωτών Επιλαχόντων ΠΠΥ

Ενημέρωση Μελών- Ανοιχτή Επιστολή Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π για την πορεία και τις εξελίξεις των εργασιακών μας θεμάτων.

Αριθ. Πρωτ:1091                                                         Αθήνα: 20.11.2015
  Αρ. Σελίδων: 2
                                                                                     Προς:1) Σωματεία Μέλη
                                                                                              2) Πίνακες Ανακοινώσεων

                        Θέμα: « Ενημέρωση Μελών – Ανοιχτή επιστολή »
Συνάδελφοι,
    Σε ένα περίπου μήνα ολοκληρώνεται άλλο ένα ημερολογιακό έτος και το 2015 θα αποτελεί παρελθόν. Κάνουμε αυτήν την αναφορά, διότι το ξεκίνημα του συγκεκριμένου έτους μεσούσης της οικονομικής και πολιτικής κρίσης στην χώρα μας, μας έδωσε πολλές προσδοκίες και ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο.
    Ο λόγος που μας δημιουργήθηκαν τα συναισθήματα αυτά δεν είναι άλλος από την εκλογή μιας νέας Κυβέρνησης στις 25/1/2015 η οποία προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά δεσμευόταν για την επίλυση των εργασιακών ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

    Σήμερα με την παρέλευση 11 μηνών δεν έχει υλοποιηθεί καμία δέσμευση και δεν έχει γίνει ούτε ένα ουσιαστικό βήμα προόδου για την επίλυση τους.
Θυμηθείτε τις προεκλογικές δεσμεύσεις, Θυμηθείτε τις δεσμεύσεις μετά τις εκλογές, θυμηθείτε τα λεγόμενα τις δεσμεύσεις Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας στην περιοδεία τους σε σταθμούς και κλιμάκια ανά την Ελλάδα και δείτε και τα ανύπαρκτα μέχρι τώρα αποτελέσματα ..
   Εμείς από την πλευρά μας διαβλέποντας τους κινδύνους που θα προέκυπταν από την στασιμότητα και την κυβερνητική απραξία θεωρήσαμε σκόπιμο από νωρίς να κρούσουμε τον κώδωνα του Κινδύνου, επισημαίνοντας σας μέσα από τις «ενημερώσεις Μελών» το φαινόμενο του εφησυχασμού και τις χαλαρότητας που παρουσιαζόταν στις τάξεις μας απλά και μόνο από το γεγονός ότι η Κυβέρνηση που προέκυψε μας υποσχέθηκε ότι θα επιλύσει τα προβλήματά μας.
   Θεωρήσαμε ωφέλιμο να σας μεταφέρουμε ότι η εικόνα που αποκομίζαμε ελάχιστες διαφορές και αρκετές ομοιότητες είχε με όλους τους προηγούμενους.
Θεωρήσαμε ωφέλιμο επανειλημμένες φορές να σας καλέσουμε σε συνεχείς ενέργειες πίεσης στους κατά τόπου Βουλευτές και αρμόδιους φορείς, αποσκοπώντας στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση και προώθηση των προβλημάτων μας, αλλά και την διαμόρφωση προσωπικής σας άποψης για την όλη κατάσταση.
Θεωρήσαμε ωφέλιμο να σας καλέσουμε να κλείσετε τα αυτιά σας, σε όλους αυτούς που σας καθησύχαζαν με τις ενημερώσεις τους και που μοναδικό σκοπό είχαν την δημιουργία ψευδαισθήσεων και τον υπνωτισμό σας.
   Ταυτόχρονα θεωρήσαμε τίμιο και ηθικά σωστό, να μην επιλέξουμε τον δρόμο της σύγκρουσης με μια κυβέρνηση μόλις λίγων Μηνών επειδή δεν επιλύει άμεσα συσσωρευμένα προβλήματα πολλών ετών, αλλά να αρκεστούμε με συνεχείς παρεμβάσεις μας, να παρέχουμε συνεχή ενημέρωση και πίεση προς κάθε αρμόδια κατεύθυνση με σκοπό την μέριμνα και τον προγραμματισμό του πότε, το πώς και το εάν, στεκούμενοι στο ύψος των περιστάσεων, σκόπευαν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα μας.
  Το ίδιο διάστημα όλοι οι Συνδικαλιστικοί αντίπαλοι, μέσα και έξω από την ομοσπονδία, έκλειναν το μάτι τρυφερά στην πολιτική ηγεσία και σας δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση ότι: η ομοσπονδία παραπληροφορεί, η ομοσπονδία κινδυνολογεί και σπέρνει πανικό, η ομοσπονδία καταστροφολογεί, οι βουλευτές της συγκυβέρνησης βάζουν τον πήχη ψηλότερα για εμάς απ'ότι τον βάζουν οι συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας, ότι τα προβλήματα μας θα λυθούν γιατί έχουμε Κυβέρνηση που μας υποστηρίζει κ.α.
Συνάδελφοι, κι εσείς διαπιστώνετε πλέον ότι το έργο είναι ανύπαρκτο..την ώρα που ο χρόνος μας πιέζει ασφυκτικά.. Θέλοντας και μη, τα περισσότερα και σημαντικότερα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας, βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού..κι αυτό γιατί:
α) Σε ένα χρόνο περίπου ολοκληρώνετε η πενταετία μας.
β) Καμιά μέριμνα και κανένας προγραμματισμός δεν υπάρχει για την αποκατάσταση των Επιλαχόντων Π.Π.Υ.
γ) Υπάρχει τραγική στασιμότητα στο θέμα της ένταξης στην λίστα των Επιλαχόντων των Συμβ/χων του 2008 και του 2009.
δ) Τηρείται αρνητική στάση στο θέμα της επιμήκυνσης της θητείας των Συμβ/χων .
ε) Δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη στο θέμα της ένταξης του επαγγέλματός μας στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά.
στ) Υπάρχει τραγική στασιμότητα σε φλέγοντα προβλήματα μας που δεν έχουν οικονομικό κόστος (καθηκοντολόγιο).
Συνάδελφοι,
Σας καλούμε σε ένα τελευταίο κύκλο επαφών και ενεργειών με τους κατά τόπους βουλευτές που σας «εκπροσωπούν», ενημερώνοντας τους, πέρα από τα εργασιακά μας προβλήματα και για την στάση και την συμπεριφορά που έχει εκδηλωθεί απέναντι μας σύμφωνα με όλα τα παραπάνω.
    Εάν και αυτήν την φορά τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα και θετικά, οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις θα αποτελέσουν μονόδρομο διότι.. όπως αντιλαμβάνεστε ΔΕΝ υπάρχουν περιθώρια για άλλη ανοχή!!!
«Η επόμενη κωδωνοκρουσία θα βάλει την ταφόπλακα στον κλάδο μας»
Υ.Γ. Για να δούμε τότε ποια στάση θα τηρήσουν και ποιες θα είναι οι θέσεις των συνδικαλιστικών μας «εχθρών»;
Εμείς που κρατάμε «την μπάλα χαμηλά» δείχνουμε τον δρόμο…Εσείς;
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.
                                                Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
                                                       Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
        Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας
  Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                     Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
    Τηλ: 6974709262                                                                                     Τηλ: 6945956027