Translate

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Αποστολή Υπομνήματος με τις 5 βασικότερες προτάσεις της ΠΟΠΥΣΥΠ στον Αναπ.Υπουργό Προ.Πο..

Αριθ. Πρωτ:1047                                                           Αθήνα: 25.09.2015
                Αρ. Σελίδων: 5

                                                                                                     Προς: Αναπλ.Υπουργό Προ.Πο
                                                                                                                 κ. Νικόλαο Τόσκα
      Θέμα:«Υπόμνημα Προτάσεων Αξιοποίησης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών»
Αξιότιμοι κύριοι,
   Με αφορμή την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων,σας αποστέλλουμε τo παρόν υπόμνημα με τις 5 βασικότερες προτάσεις μας, οι οποίες διαμορφώθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις των Συνεδρίων άλλα και του Δ.Σ. της ομοσπονδίας μας σε συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν για το λόγο αυτό.
   Οι προτάσεις μας αυτές αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, που παρά τις επανειλημμένες διαχρονικά δεσμεύσεις των έως τώρα κυβερνήσεων τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί.
Με τις ακόλουθες προτάσεις μας, επιχειρείται η αποκατάσταση της αδικίας - εργασιακής ομηρίας που εξακολουθεί να σημειώνεται επί σειρά ετών εις βάρος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των Συμβασιούχων.
     Η πολιτεία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, οφείλει να στηρίξει και να σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων για την απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία και ετοιμότητα των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνάρτηση πάντα με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

    Επίσης υποχρεούται να αναγνωρίσει και να συνυπολογίσει την σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο, την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στο δύσκολο έργο της Δασοπυρόσβεσης, τα όποια Μέσα Ατομικής Προστασίας μας έχει χορηγήσει το Ελληνικό Δημόσιο, το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται με έξοδα φοίτησης - εκπαίδευσής μας στην Πυροσβεστική Ακαδημία, το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός με νέες δαπάνες προσλήψεων αλλά με προσαύξηση των ήδη υπαρχόντων δαπανών των οποίων καταλαμβάνουμε και να νομοθετήσει ώστε να αξιοποιηθεί το υπάρχον προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος (Συμβασιούχοι Πυροσβέστες – Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης) για την κάλυψη των μεγάλων και ουσιαστικότατων αναγκών του.
   Οι όποιες διαφοροποιήσεις (σε καθήκοντα, ωράρια, μισθολόγιο, ασφαλιστικό, άδειες, μεταθέσεις) είναι τροχοπέδη στην εφαρμογή κανονισμών που μόνο προβλήματα δημιουργεί στην πρόοδο του Πυροσβεστικού Σώματος , όταν το προσωπικό αυτό κατηγοριοποιείται, λόγω αυτών των διαφοροποιήσεων και της άνισης μεταχείρισής του.
Πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει ένας ειλικρινής διάλογος, ώστε να μεταφερθούν τα προβλήματα και οι απόψεις των συναδέλφων , έτσι όπως οι ίδιοι τα βιώνουν στην καθημερινότητα κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους , από το υπάρχον καθεστώς του τριχοτομημένου προσωπικού αλλά και τους προβληματισμούς τους για την ομογενοποίηση με ποιό τρόπο θα επιτευχθεί αυτή , αλλά και πότε .Προκειμένου να λάβει χώρα η εξεύρεση λύσεων στα σοβαρά θεσμικά υπηρεσιακά προβλήματα του προσωπικού , σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αποτελεσματικότητά του Π.Σ., σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο .
1) Ομογενοποίηση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Με Το Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό :
Ως γνωστόν, υπάρχει έντονα η ανάγκη για την ανάδειξη του Πυροσβεστικού Σώματος σε έναν πραγματικό, δυναμικό και αποτελεσματικό φορέα πολιτικής προστασίας, που θα διασφαλίζει την κοινωνική ασφάλεια και που οφείλει να απαλλαχτεί από παράγοντες που διακινδυνεύουν την επιχειρησιακή του σταθερότητα και συντηρούνται μέσα από διατάξεις που έμμεσα ή άμεσα διατηρούν τον επιχειρησιακό κατακερματισμό του υπηρετούντος προσωπικού.
    Στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ομογενοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με το μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό. Η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος με όρους διαλειτουργικότητας και σταθερότητας, είναι ανάγκη συνδεδεμένη με την ενιαία επιχειρησιακή αξιοποίηση του κρίσιμου βραχίονα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αποτελούν μάχιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και η Πολιτεία για λόγους αποτελεσματικότητας και δημοσίου συμφέροντος, υποχρεούται να εναρμονίσει την υπηρεσιακή τους κατάσταση με αυτή του λοιπού προσωπικού.
   Φωτεινό παράδειγμα είναι ο ομογενοποιημένος τρόπος λειτουργίας Στρατού και Αστυνομίας με τα αντίστοιχα καθεστώτα υπαλλήλων πενταετούς υποχρέωσης.
Η επιτακτική ανάγκη της Ομογενοποίησης του Προσωπικού του Π.Σ. αποτέλεσε το κυριότερο θέμα που τέθηκε από όλα τα κόμματα αλλά και από όλες τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, κατά τη συζήτηση του θέματος της Αναδιοργάνωσης του Π.Σ. καθώς εάν δεν επιτευχθεί δεν μπορεί να αναδιοργανωθεί επιτυχώς το Πυροσβεστικό Σώμα.
   Οι παθογένειες που έχουμε εντοπίσει οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας του θεσμού του Πενταετή Πυροσβέστη και στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τον θωρακίζει επαρκώς , με αποτέλεσμα η αποδοχή να μην είναι η αναμενόμενη ή στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι , ώστε να λειτουργήσει σωστά ο θεσμός και να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα .
Η ανομοιογένεια του προσωπικού στο Π.Σ. χαρακτηρίστηκε ως το σοβαρότερο αδύνατο σημείο, για την υλοποίηση του πενταετούς στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης και λειτουργίας του, από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού.
2) Ένταξη Στο τέλος του Πίνακα Επιτυχόντων Όσων Συμβασιούχων Προσελήφθησαν Το 2008 και 2009:
    Σημαντικό ζήτημα αποτελεί η εξαίρεση των συναδέλφων από το διαγωνισμό οι οποίοι εισήχθησαν ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά το έτος 2009 αλλά και αυτών που προσελήφθησαν το 2008και κατά τα έτη 2009 ή 2010, κλήθηκαν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις .
Οι Συνάδελφοι αυτοί είχαν όλα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της προκήρυξης πλην αυτό της προϋπηρεσίας των ετών 2008 – 2009 - 2010. που όριζε ο Ν. 3938/2011 και για το λόγο αυτό δεν ήταν εφικτό να συμμετάσχουν με αίτησή τους στο διαγωνισμό .
Με την παρ.6α άρθρο 98 Ν.4249 αποκαταστάθηκε αναδρομικά και μερικώς μιας εκ των αδικιών της αριθμ.πρωτ. 3467οικ.φ.300.2/28-07-2011 προκήρυξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, εις βάρος ποσοστού Συμβασιούχων Πυροσβεστών και έτσι αφού απέκτησαν μεταγενέστερα απολυτήριο τίτλο γυμνασίου, τους δόθηκε η δυνατότητα να ενταχθούν τελευταίοι στην λίστα των επιτυχόντων.
Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τους υπόλοιπους αδικημένους της προκήρυξης αυτής, τους συνάδελφους που προσελήφθησαν για πρώτη φορά ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες το 2009και αυτών που προσελήφθησαν το 2008και κατά τα έτη 2009 ή 2010, κλήθηκαν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις .
Με την διάταξη αυτή δόθηκε δηλαδή μία λύση για τους συναδέλφους που είχαν τότε την προϋπηρεσία και δεν είχαν τον τίτλο σπουδών και δεν δόθηκε και για αυτούς που είχαν τον τίτλο σπουδών αλλά δεν είχαν την απαιτούμενη προϋπηρεσία.
Οι εν λόγο συνάδελφοι σήμερα συνεχίζουν να εργάζονται ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες και έχουν πλέον τα 6 έτη εμπειρίας – προϋπηρεσίας , δηλαδή 3 επιπλέον ετών από αυτά που απαιτούσε η προκήρυξη .
3) Αποκλειστική Κάλυψη Των Κενών Του Π.Σ. Από Τη Λίστα Των Επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης :
   Είναι ένα μείζον θέμα και μια αδικία που συνεχίζει να υφίσταται σε βάρος των Επιτυχόντων Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Το προσωπικό αυτό, διαθέτει πολυετή εμπειρία, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης στο Π.Σ. και αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση κάλυψης κενών θέσεων του Π.Σ. δεδομένου ότι οι επόμενοι που πιθανόν προσληφθούν, θα είναι οι απόφοιτοι της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω Πανελλήνιων Εξετάσεων το 2019 και επιπλέον για την πρόσληψή τους χρειάζεται προσαύξηση στα ήδη υπάρχοντα κονδύλια που καλύπτουν στον προϋπολογισμό συν τα επιπρόσθετα αναφερόμενα θετικά οφέλη στον πρόλογο των προτάσεών μας.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Συνάδελφοι αυτοί είναι επιτυχόντες σε διαγωνισμό του Π.Σ. μέσω ΑΣΕΠ που δεν προσελήφθησαν κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 με την ρητή πρόβλεψη να προσλαμβάνονταν σταδιακά τα επόμενα χρόνια κάτι το οποίο έως σήμερα δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Εφόσον η πολιτεία αναγνωρίζει την προσφορά του και όχι μέρος αυτού, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενταχθούν ΑΜΕΣΑ στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος ώστε να συνεχίζουν να εργάζονται απρόσκοπτα, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες - γνώσεις - εμπειρία στην προστασία του πολίτη, της περιουσίας του και τον φυσικό πλούτο της χώρας
4) Στήριξη Του Θεσμού Των Συμβασιούχων Πυροσβεστών Με 6μηνη Σύμβαση Εργασίας Κατ΄Έτος Για Πενταετή Θητεία :
   Διατήρηση και στήριξη του θεσμού των Συμβασιούχων Πυροσβεστών με την αύξηση του σχετικού κονδυλίου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και για τους 6 μήνες της αντιπυρικής περιόδου. Το προσωπικό αυτό παρέχει δυνατότητα πολύπλευρης αξιοποίησης λόγω της εμπειρίας του και για τους υπόλοιπους 6 μήνες για την υποβοήθηση και ενίσχυση στον τομέα της πρόληψης στο Π.Σ ή σε κάθε άλλο φορέα με αρμοδιότητα σχετική με τη δασοπυρόσβεση, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία εν αντιθέσει με τις νέες προσλήψεις.
Για τους Συναδέλφους αυτούς οφείλουμε τόσο εμείς ως συνάδελφοι όσο και η πολιτεία αλλά και οι απαιτήσεις του Π.Σ στην σύγχρονη εποχή να διασφαλίσουμε την συνέχιση της εργασίας τους μέχρι την απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησής τους. Είναι το ελάχιστο ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους στο Πυροσβεστικό Σώμα όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου ταυτόχρονα με την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών να εξασφαλιστεί και η βιωσιμότητά τους.
5) Ένταξη του επαγγέλματος μας στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων:
    Ένα από τα σοβαρότατα θέματά μας είναι η ένταξη των συναδέλφων Π.Π.Υ. και Συμβασιούχων στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα όπως αυτό ορίστηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024.Ως γνωστόν, το επικινδυνότερο και ανθυγιεινότερο επάγγελμα του ενιαίου μισθολογίου, είναι το επάγγελμα μας ανεξαρτήτου ειδικότητας κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα σοβαρά ατυχήματα και προβλήματα υγείας που καταγράφονται κάθε χρόνο και παρ’ όλες τις κατ’ ιδίαν και δημόσιες δεσμεύσεις των προκατόχων σας και το δίκαιο του αιτήματος μας, έως και σήμερα δεν έχουμε ενταχθεί στην κατηγορία αυτή.
Παρ’ όλα αυτά εδώ και τρία χρόνια περίπου το επίδομα αυτό χορηγείται σε αρκετές κατηγορίες εργαζομένων, με αντικειμενικά μικρότερη επικινδυνότητα και λιγότερο ανθυγιεινό αντικείμενο απασχόλησης από το επάγγελμά μας, και δεν χορηγείται σε εμάς. Ενώ ταυτόχρονα σε ένα μεγάλο ποσοστό συναδέλφων (οδηγοί ) παρακρατούνται εισφορές και ασφαλίζονται στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών χωρίς να είναι δικαιούχοι του αντίστοιχου επιδόματος.
Κύριε Υπουργέ,
σας καλούμε, με εντιμότητα και ευθύτητα ως προς την υλοποίηση τους να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων, ώστε μέσα από την υποχρέωση της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Πολιτείας απέναντί μας, να επέλθει και απρόσκοπτα η εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και η εξυγίανση της καθημερινής ζωής των συναδέλφων, μετατρέποντάς το ταυτόχρονα σε έναν σύγχρονο Οργανισμό, που θα μπορεί να ανταποκριθεί αξιόπιστα στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις που παρουσιάζονται.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
                                                                  Με εκτίμηση
                                                            Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
                  Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας
             Φαραντάκης Αλέξανδρος                                                     Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημέρωση Μελών σχετικά με την συνάντηση της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π με την Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ κ.Φώφη Γεννηματά

Γεννηματα
Αριθ. Πρωτ : 1045                                               Αθήνα: 17-09-2015
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                           Προς : Σωματεία Μέλη
                           Θέμα: «Ενημέρωση Μελών»
Συνάδελφοι,
Στα πλαίσια των δράσεων και των παρεμβάσεων που πραγματοποιεί η Oμοσπονδία μας για την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, την Τετάρτη 16-9-2015 μετά από πρόσκληση που δέχτηκε, παραβρέθηκε και πραγματοποίησε συνάντηση με την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Φώφη Γεννηματά, στα πλαίσια των συναντήσεων που πραγματοποίησε με φορείς με αφορμή την ομιλία της στο Ηράκλειο Κρήτης.
Στην συνάντηση, εκτός από την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Κεγκέρογλου Βασίλης και ο πρώην Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Όθωνας Μανώλης, οι οποίοι στις τοποθετήσεις τους απέδωσαν σεβασμό και αναγνώριση στον μεγάλο αγώνα και το έργο που προσφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια στην κοινωνία, προτρέποντας την κ. Γεννηματά να συμπεριλάβει τα ζητήματά μας σε αυτά της «υψίστης σοβαρότητας» όπως ανέφεραν. Από την Ομοσπονδία μας παραβρέθηκε και εκπροσώπησε ο Γ. Γραμματέας του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.  Ανδρεαδάκης Βασίλειος.

Κατά την συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, αφού δώσαμε στην Πρόεδρο το υπόμνημα με τα 5 βασικότερα προβλήματα του κλάδου μας, στην συνέχεια της εξηγήσαμε αναλυτικότερα κάθε ένα από αυτά και περιληπτικά πολλά από τα προβλήματα που υφίστανται διαχρονικά στο Πυροσβεστικό Σώμα, όπως:
1) Μ.Α.Π
2) Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
3) Ελαστικά & παλαιότητα οχημάτων
4) Μείωση των προϋπολογισμών του Π.Σ
5) Προβλήματα εναέριων μέσων
6) Παρανομίες και παραβάσεις κανονισμών, διαταγών και νόμων που εκδηλώνονται εις βάρος των συναδέλφων.
Από την μεριά της η κ. Γεννηματά, αφού μας συνεχάρη για την παρουσία μας στην συνάντηση και την επαρκής ενημέρωση την οποία της παρείχαμε, μας δήλωσε ότι αναγνωρίζει την σοβαρότητα και το δίκαιο των προβλημάτων μας και στο εξής να την υπολογίζουμε ως αρωγό και συμπαραστάτη στην προσπάθεια και των αγώνα μας. Μας είπε ότι δεν θα δεσμευτεί για συγκεκριμένα πράγματα τώρα, 3 ημέρες πριν τις εκλογές αλλά αμέσως μετά τον σχηματισμό της Κυβέρνησης θα προγραμματίσουμε νεότερη συνάντηση ως αφετηρία της προσπάθειας που από κοινού επιθυμεί να καταβάλουμε.
                                                 Με εκτίμηση,
                                           Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
         Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
 Φαραντάκης Αλέξανδρος                                                       Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

(http://www.popysyp.gr/)

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ευχαριστήρια Επιστολή του απερχόμενου Γ.Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ.Τάσου Μαυρόπουλου

tasos
Ευχαριστήρια  Επιστολή
του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσου Μαυρόπουλου
Αγαπητοί φίλοι,                                                                      
Μετά την από 27-8-2015 υποβολή παραίτησής μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά εκτίμηση και σεβασμό μου, στο σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα, για τη βοήθεια που μου παρείχατε και να σας συγχαρώ για την ανιδιοτελή προσφορά σας και την αυτοθυσία που επιδείξατε στην αντιμετώπιση όλων των συμβάντων αρμοδιότητάς σας, αστικών και δασικών, σώζοντας ζωές, περιβάλλον και περιουσίες, κάτι που κάνατε κατά τη διάρκεια της θητείας μου και κάνετε ανεξαρτήτως κυβέρνησης και πολιτικής ηγεσίας.
Οι μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων χρόνων στάθηκαν εμπόδιο στην ενίσχυση του δύσκολου έργου σας με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, υλικά και επιχειρησιακό εξοπλισμό. Η επιδίωξή μου, σε αυτή την κατάσταση, να επισπευσθούν οι διαδικασίες προμήθειας των απαραίτητων μέσων και υλικών, ώστε πριν το τέλος της αντιπυρικής περιόδου να αρχίσει η χορήγηση τους, μέχρι τώρα δεν είχε αποτέλεσμα. Η προμήθεια και χορήγηση των απαραίτητων μέσων και υλικών για τους διαγωνισμούς που θα αποβούν άγονοι στη Γ.Γ. Εμπορίου, μετατίθεται πλέον μετά την 01-01-2016, οπότε θα μπορούν να γίνονται οι διαγωνισμοί αυτοί από το ίδιο το Π.Σ.
Για τα θεσμικά αιτήματα του Π.Σ. και του προσωπικού, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσής τους, ώστε τα χρονίζοντα προβλήματα να σταματήσουν να είναι ανασταλτικός παράγοντας στην καλύτερη λειτουργία του Σώματος.
Ενδεικτικά:
-Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κάλυψης των 232 κενών θέσεων  Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
- Έχει κατατεθεί στο γραφείο Υπουργού το πρακτικό της επιτροπής του Αρχηγείου Π.Σ. για αλλαγή του καθεστώτος αξιολόγησης – κρίσεων –προαγωγών των Αξιωματικών και επιλογής της ηγεσίας. Έχει συμφωνηθεί ότι το τελικό σχέδιο θα είναι αποτέλεσμα συναίνεσης πολιτικής ηγεσίας, Αρχηγείου Π.Σ. και εκπροσώπων των εργαζομένων.
- Έχει συμπεριληφθεί διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 69 του Ν.4249/2014, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της Ακαδημίας Π.Σ.
- Το σχέδιο του Π.Δ.174 «Περί οργάνωσης και λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας», έχει επεξεργαστεί από επιτροπή της Ακαδημίας Π.Σ. και έχει σταλεί στο Αρχηγείο του Π.Σ. για τελική επεξεργασία και προώθηση.
- Έχει καταρτιστεί το σχέδιο Κ.Υ.Α. για τη στρατιωτική εκπαίδευση των δοκίμων πυροσβεστών και δοκίμων ανθυποπυραγών,  που θα προσληφθούν το 2016 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και αναμένεται η προώθησή της.
- Έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές για την αναμόρφωση του κανονισμού μεταθέσεων  και του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. και έχει δρομολογηθεί προς το τέλος της αντιπυρικής περιόδου η εντατικοποίηση των εργασιών τους. Στις επιτροπές συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες και συνδικαλιστές.
- Το σχέδιο του Π.Δ. για την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)
καταρτίστηκε από επιτροπή της Ακαδημίας Π.Σ. και κοινοποιήθηκε στο Αρχηγείο Π.Σ. και στην αρμόδια δ/νση της Γ.Γ.Π.Π. για προτάσεις και παρατηρήσεις.
- Υπεγράφη από τον κ. Πανούση το Π.Δ. Καθηκοντολογίου για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και αναμένεται η προώθησή του.
- Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία του διαγωνισμού εισαγωγικών εξετάσεων των Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων για τη Σχολή Αξιωματικών (Τμήμα Μετεκπαιδεύσεως).
- Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επέκτασης του Π.Δ. για την πρόσληψη των συμβασιούχων πυροσβεστών για τα επόμενα χρόνια και η κάλυψη των κενών θέσεων με διαγωνισμό.
- Ομογενοποίηση του Π.Σ. Έχει προβλεφθεί η δαπάνη, με το Αριθμ. Πρωτ. 8001/1/9-α΄ από 27-4-2015 Γ.Δ.Ο.Ε.Σ., στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019. Αναμένεται η ψήφισή του. Η δέσμευση για την ομογενοποίηση του προσωπικού του Π.Σ. ανεστάλη λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της διαπραγμάτευσης και μετατέθηκε για υλοποίηση αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.
- Με το Αριθμ. Πρωτ. 8001/1/9-α΄ από 27-4-2015 Γ.Δ.Ο.Ε.Σ., στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019, έχει προβλεφθεί η πρόσληψη δέκα(10) γιατρών υπηρεσίας.
Ολοκληρώθηκε το πρακτικό της επιτροπής για τον καθορισμό του τύπου στολής των Εθελοντών του Π.Σ., τα χορηγούμενα εφόδια, μέσα, ατομικός εξοπλισμός και προδιαγραφές αυτών και η συχνότητα χορήγησής τους και είναι στη διαδικασία κοινοποίησής στην Πανελλήνια Ένωσή τους, για να διατυπώσει προτάσεις επί του σχεδίου.
Το ζήτημα της εισαγωγής των Εθελοντών του Π.Σ., στις σχολές του Π.Σ., με ποσόστωση, είχε προγραμματιστεί για τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου, στο τέλος του έτους, εφόσον δεν υπήρχε συνταγματικό κώλυμα.
Ως πολιτική ηγεσία της προηγούμενης κυβέρνησης είχαμε δεσμευθεί και είχαν συμφωνήσει η ηγεσία και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι μετά την αντιπυρική περίοδο θα ξεκινήσει νομοθετική πρωτοβουλία (δέσμευση της κυβέρνησης η κατάργηση του Ν.4249/2014 και ο προγραμματισμός της νομοθετικής πρωτοβουλίας στο τέλος του 2015) για νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Σ. και ρύθμισης θεμάτων που αφορούν το προσωπικό του Π.Σ. Επίσης έχει συμφωνηθεί με την ηγεσία του Π.Σ. και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ότι μετά την αντιπυρική περίοδο, πέραν των επιτροπών που έχουν συγκροτηθεί, θα συγκροτηθούν επιτροπές, με τη συμμετοχή των συνδικαλιστών, για την κατάρτιση του Κανονισμού Υγείας και Ασφάλειας και βελτίωση του καθεστώτος βαθμολογικής εξέλιξης των πυροσβεστών και αρχιπυροσβεστών.
Τέλος υποστηρίζω τη θέση που εκφράστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως ακυρώθηκαν με το τελευταίο νομοσχέδιο στη βουλή, για την αυτονομία του ΤΕΑΠΑΣΑ ή τη δημιουργία ενιαίου ταμείου Σ.Α. ή Σ.Α. και Ε.Δ., εφόσον υπάρχει η συναίνεση των εργαζομένων.
Πίστευα και πιστεύω ότι στα θέματα πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, δεν έχουν θέση οι μικροκομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες και η αλλαγή των κυβερνήσεων δεν πρέπει να λειτουργεί ανασταλτικά και να καθυστερεί την προώθηση των αλλαγών που απαιτούνται, λόγω άγνοιας ή έλλειψης ενημέρωσης. Με γνώμονα και οδηγό αυτή την αντίληψη, ενημέρωσα αναλυτικά τον Υπηρεσιακό υπουργό κ. Αντώνη Μακρυδημήτρη και θα ενημερώσω αναλυτικά και την επόμενη πολιτική ηγεσία σας, για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.
Ως πολίτης που ασχολείται με τα κοινά, θα στηρίζω με κάθε μέσο τις προσπάθειές σας για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Π.Σ. και την διασφάλιση του προσωπικού.  Σας ευχαριστώ και πάλι.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015
Με εκτίμηση,
Τάσος Μαυρόπουλος


Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Έγγραφο του Πανελλαδικού Σωματείου για το καθηκοντολόγιο

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1 – ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ.- FAX: 22960 35369 89351 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
(ΑΡ.ΚΑΤ..ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2454/5460/2003)
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π. www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com


ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 109                                                                                               ΜΕΓΑΡΑ: 14/09/2015


ΠΡΟΣ: Πίνακες ανακοινώσεων Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος

ΘΕΜΑ: «Καθηκοντολόγιο Π.Π.Υ.».

Επειδή τον τελευταίο καιρό γράφτηκαν και δεν γράφτηκαν όπως έπρεπε σχετικά με το καθηκοντολόγιο, το Σωματείο μας σε συνεργασία και με άλλα Σωματεία, μπήκαμε στη διαδικασία να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει επικοινωνώντας με Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ., Α.Π.Σ., ΣτΕ, Υπουργείο Οικονομικών, ΥΠΕΣΔΑ κ.λ.π.

Τα πράγματα έχουν ως εξής:

1) Η τροποποίηση σχετικά με το καθηκοντολόγιο είναι 2 παράγραφοι, 5 σειρές η μια και 6 η άλλη.
2) Η 1η παράγραφος αναφέρει ότι οι Π.Π.Υ. κάνουν τα καθήκοντα που έκαναν και επιπλέον θα κάνουν και πυρασφάλεια και θα είναι αντίστοιχα με το μόνιμο προσωπικό, προσωπικό μη παραγωγικής σχολής και θα ασκούνται από 01/03/2013.

3) Η 2η παράγραφος ορίζει με απόφαση Αρχηγού θα ορίζονται κριτήρια, διαδικασία αξιολόγησης, αντικείμενα εκπαίδευσης κ.λ.π.
Στα παραπάνω υπήρξαν πολλά γράψε – σβήσε και υποκρύπτουν πολλές παγίδες με σκοπό τον αποκλεισμό αρκετών Π.Π.Υ. εάν μείνει ως έχει. Αυτά έχει συμφωνήσει η Ομοσπονδία μας;
Το παραπάνω είναι υπογεγραμμένο από την πολιτική ηγεσία του ΠΡΟ.ΠΟ. όπως λέγεται και αναπαύεται σε κάποιο συρτάρι γραφείου για να πάει στο ΣτΕ θέλει νέες υπογραφές από νέο Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ., Υπουργό Οικονομικών, ΥΠΕΣΔΑ.

Σύμφωνα με τα τώρα δεδομένα τίθενται τα εξής ερωτήματα:

1) Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποσχεθεί κατάργηση του Ν.4249/14 και τώρα προτείνει τροποποίηση άρθρων του Νόμου;

2) Σε ένα χρόνο και κάτι καλώς εχόντων των πραγμάτων, αυτοί που πρέπει να μονιμοποιηθούν εκτός απροόπτου θα μονιμοποιηθούν.

Γιατί τόση πρεμούρα άραγε να οριστεί καθηκοντολόγιο με επιλογές αξιολόγηση, κριτήρια αυτών, εκπαιδεύσεις, χρόνου, τόπου και ότι άλλο χρειαστεί από το Α.Π.Σ.;
Πόσους και ποιους συμφέρει αυτό;
Ξεχνάτε με την εκπαίδευση που κάναμε με τον Ν.3938/12 σαν Π.Π.Υ. και πάλι κόπηκαν κάποιοι τότε, τώρα δεν θα κοπούν;
Μήπως πάμε για μαλλί και θα βγούμε κουρεμένοι;
Μέχρι τώρα η Ομοσπονδία μας πήγε «χαμηλά τη μπάλα», μείναμε με τις δεσμεύσεις Κικίλια, μετά 2η φορά «χαμηλά τη μπάλα», πήγαν να μας φορτώσουν τα σχετικά με τις άδειες των Π.Π.Υ.
3η φορά «χαμηλά τη μπάλα» και πάνε για νέο διαγωνισμό για τους συμβασιούχους με αποτέλεσμα το σύνολό τους να μείνει εκτός δουλειάς, και τώρα πάλι,
4η φορά «χαμηλά τη μπάλα» και πάμε πιθανά για ένα καθηκοντολόγιο που αμφισβητείται; Ποιους εξυπηρετεί τελικά η Ομοσπονδία μας, ποιων τα συμφέροντα προσπαθεί να διασφαλίσει; Των μελών ή της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας;
Γιατί δεν γνωστοποιεί στον κόσμο τις περιβόητες τροποποιήσεις; Τις έχει;
Πάλι δεν ενημερώνει, εκτός αν δεν γνωρίζει.

Διατείνει ότι είναι έργο της χωρίς πάλι κανείς του Δ.Σ. να ξέρει τίποτα.
Το Σωματείο μας και τα άλλα 19 είμαστε σε καθημερινή επαφή με σκοπό την άμεση ενημέρωση των μελών και τις ουσιώδεις παρεμβάσεις μας σε ότι μας αφορά είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει σε μερικούς.
Υπάρχει η σκέψη και έχει προταθεί από την πλειοψηφία των Σωματείων μας για κινητοποιήσεις στην Αθήνα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Ας το έχουμε όλοι υπόψη μας.

                                                                            Με τιμή
                                                          για το Δ.Σ. του Σωματείου
                    -Ο-                                                                                                            -Ο-
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαντώνης Κωνσταντίνος                                                                         Καρπούζης Φραγκίσκος
     Τηλ.: 6977.522747

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 11/9/2015

ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Δ/ΝΣΗ: ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 18
ΣΥΝ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΑΡ. ΚΑΤ. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 97/26-03-2003
www.pyrosvestesioanninon.blogspot.gr – email: pyrosvestesioanninon@gmail.com
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
ΤΗΛ. & FAX: 2651073321
Ιωάννινα , 11/9/2015
Αρ. Πρωτ.: 193
Προς :
Μέλη Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων
Κοινοποίηση :
1. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
2. Σωματεία Μέλη

Θέμα : “  Ενημέρωση Μελών  “

     Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 αντιπροσωπεία της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα, πριν την κεντρική του ομιλία στα Ιωάννινα.
Παραδώσαμε στον κ. Τσίπρα υπόμνημα με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας ( τα 5 βασικά αιτήματα του κλάδου μας ) και του ζητήσαμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων του.
Ο κ. Τσίπρας μας δήλωσε ότι γνωρίζει καλά το θέμα μας, αναγνωρίζει το δίκαιο των αιτημάτων μας και πρόθεση του ήταν η επίλυσή τους αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις και ότι το μόνο σίγουρο και είναι δέσμευσή του, κανένας δεν πρόκειται να χάσει την δουλειά του.
Για το θέμα της ομογενοποίησης του προσωπικού του Π.Σ. μας δήλωσε ότι πρέπει να γίνει και θα το κάνει , αλλά δεν μπορεί να δεσμευτεί αυτή τη στιγμή για το χρονικό ορίζοντα. 

Με τιμή
Για το Δ.Σ. του Σωματείου
Ο Πρόεδρος
Κυρίτσης Χρήστος
6942855539

Ο Γεν. Γραμματέας 
Φλώτσιος Αλέξανδρος
 6945979977 & *748338
http://pyrosvestesioanninon.blogspot.gr/