Translate

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Ενημέρωση της ΑΔΕΔΥ για το ζήτημα των ΠΠΥ

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2017
Προς: ΑΔΕΔΥ
Κοιν.: ΠΟΠΥΣΥΠ,
Συνδικαλιστικούς φορείς


Οι περίπου 4.000 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης προσλήφθηκαν στο Π.Σ. το 2012 με βάση τον ν. 3938 / 2011. Βασική στόχευση του συγκεκριμένου νόμου ήταν η σταδιακή ισχυροποίηση της σχέσης εργασίας των επί πολλά χρόνια υπηρετούντων συμβασιούχων πυροσβεστών και, συνεπακόλουθα, η κατά το περισσότερο ομογενοποίηση του πυροσβεστικού προσωπικού. Για τους συγκεκριμένους λόγους, ο ν. 3938/2011 προέβλεπε ότι μετά το πέρας της πενταετούς θητείας τους, περισσότεροι από τους μισούς Π.Π.Υ. θα εντάσσονταν στο μόνιμο προσωπικό με τον βαθμό του πυροσβέστη.
Στις 9 Φεβρουαρίου 2017 έληξε η πενταετής θητεία και το σύνολο των Π.Π.Υ. βρέθηκε ξαφνικά στον αέρα, αφού η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν φρόντισε για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών μονιμοποίησης των περίπου 2.100 Π.Π.Υ που πληρούσαν τα κριτήρια του νόμου. Με την εξέλιξη αυτή, πέραν της ξαφνικής εργασιακής ανασφάλειας σε 4.000 εργαζομένους, η Ηγεσία του Υπ. ΠτΠ ουσιαστικά έθεσε εν αμφιβόλλω ολόκληρο το ν. 3938 / 2011, ενώ καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα διαβεβαίωνε τους συνδικαλιστικούς μας εκπροσώπους πως όλα βαίνουν ομαλώς και πως η εφαρμογή του νόμου θα συμβεί κανονικά. «Ξαφνικά», 10 μόλις ημέρες πριν την εκπνοή της θητείας των Π.Π.Υ., η Ηγεσία του Υπουργείου ΠτΠ «ανακάλυψε» πως η μονιμοποίηση των 2100 συναδέλφων δεν είναι εφικτή, λόγω περιορισμών που θέτει το μνημόνιο στις προσλήψεις στο Δημόσιο – περιορισμοί που δεν ισχύουν γενικά για το Πυροσβεστικό Σώμα (υπενθυμίζουμε ότι μόλις 2 χρόνια νωρίτερα το Π.Σ. προσέλαβε 725 ιδιώτες), όπως επίσης δεν ισχύσανε στις αντίστοιχες περιπτώσεις εργαζομένων σε ΕΛ.ΑΣ και στρατό (όπως είναι οι Ειδικοί Φρουροί και οι Επ.Οπ., οι οποίοι το αμέσως προηγούμενο διάστημα μονιμοποιήθηκαν κανονικά). Για τη δημιουργία του συγκεκριμένου προβλήματος υπάρχουν ευθύνες οι οποίες διαχέονται σε βάθος πενταετίας, τις οποίες και επιφυλασσόμαστε να διερευνήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο.
Για να λύσει το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε, η Ηγεσία του Υπ. ΠτΠ έφερε προς ψήφιση στις 16/2 στη Βουλή τροπολογία στον αρχικό νόμο, η οποία προέβλεπε τριετή παράταση της υφιστάμενης θητείας με μια θολή διαδικασία μονιμοποίησης στη λήξη της. Μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας (ΠΟΠΥΣΥΠ) οι Π.Π.Υ. απορρίψαμε κατηγορηματικά την τροπολογία, καθότι αυτή:
  • Παρατείνει την εργασιακή μας ομηρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο μάλιστα ξεπερνά την υφιστάμενη κοινοβουλευτική θητεία.
  • Δεν εξασφαλίζει την αυτόματη και χωρίς επιπλέον διοικητικές πράξεις (οι οποίες μπορεί για διάφορους λόγους να μην εκδοθούν, δημιουργώντας ίδιο ακριβώς σκηνικό με αυτό που ζούμε τώρα) μονιμοποίηση των συναδέλφων
  • Εντείνει την ελαστικοποίηση της σχέσης εργασίας μας, εισάγοντας επιπλέον ώρες εργασίας με μειωμένες αποδοχές (όπως ο ν. 4354/2015 ορίζει), ενώ ταυτόχρονα μας εντάσσει και σε καθεστώς μεταθέσεων.
Παρά τις κινητοποιήσεις μας σε όλα τα επίπεδα, η Κυβέρνηση υπερψήφισε τελικώς τη συγκεκριμένη τροπολογία παρουσιάζοντάς την ως τη μόνη δυνατή και δίκαιη λύση, χαϊδεύοντάς μας ταυτόχρονα με θολές υποσχέσεις πως η μονιμοποίηση των συναδέλφων θα πραγματοποιηθεί πολύ πριν την παρέλευση της τριετίας, κι εφόσον κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική και συνίσταται στα παρακάτω:
  • Ο ν. 3938 / 2011 με σαφήνεια προέβλεπε μονιμοποίηση των περ. 2.100 Π.Π.Υ. που πληρούσαν τις προϋποθέσεις που όριζε.
  • Οι λόγοι που παρουσιάστηκαν από την Κυβέρνηση ως ανασταλτικοί για την εφαρμογή του ν 3938 / 2011 στις 9/2/2017 (μνημονιακές δεσμεύσεις) δεν επιλύονται ούτε με την συγκεκριμένη τροπολογία, αφού αυτή προβλέπει μεν «αυτοδίκαιη» μονιμοποίηση αλλά για την κάλυψη των οργανικών θέσεων απαιτεί έκδοση Π.Δ. κι επιπλέον δεν αναφέρεται πουθενά στο κείμενό της η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσωπικού από τον «περιορισμό προσλήψεων» λόγω μνημονίου. Επομένως, η τροπολογία απλώς μεταθέτει το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε σήμερα μετά από τρία έτη.
  • Δημιουργεί πολύ χειρότερες εργασιακές συνθήκες για την συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού, εισάγοντας αυξημένα καθήκοντα και ώρες εργασίας, χωρίς όμως να τις αποζημιώνει αντίστοιχα με το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, και εντάσσοντας ταυτόχρονα το χαμηλότερα αμειβόμενο προσωπικό του Π.Σ. σε καθεστώς μεταθέσεων.
  • Τέλος, η συγκεκριμένη τροπολογία δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του Π.Σ., αφού αντί να κινείται στην κατεύθυνση της ομογενοποίησης του προσωπικού του, αντιθέτως το διαφοροποιεί ακόμη περισσότερο εισάγωντας μία επιπλέον κατηγορία εργαζομένων, με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις από τις υφιστάμενες.
Για όλους τους παραπάνω λόγους οι συνδικαλιστικοί μας φορείς, όπως εκφράζονται συλλογικά μέσα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΟΠΥΣΥΠ), απορρίπτουν συλλήβδην την συγκεκριμένη «λύση» και επιμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας, ακόμη και μέσα στην αντιπυρρική περίοδο.
Διεκδικούμε την άμεση εφαρμογή των οριζόμενων στο ν. 3938 / 2011, με την άμεση και με αναδρομική ισχύ από 9/2/2017 μονιμοποίηση των Π.Π.Υ. που πληρούν τα κριτήρια, και την ανανέωση της θητείας όλων των υπολοίπων μέχρι συνταξιοδοτήσεώς τους.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Γουρδουράκος Γεώργιος         Γιαννάκος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.