Translate

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Απάντηση στο υπ αρίθμ 114/17.11.2016 έγγραφο του Σωματείου Συμβασιούχων και ΠΠΥ Κεντρικής Μακεδονίας.

Αριθ. Πρωτ. :1862                                                       Αθήνα: 18.11.2016
Αρ. Σελίδων : 3
                                                                                 Προς :
                                                              Σωματείο Συμβασιούχων και ΠΠΥ Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα: « Απάντηση στο υπ αρίθμ 114/17.11.2016 έγγραφο του Σωματείου Συμβασιούχων και ΠΠΥ Κεντρικής Μακεδονίας. »
    Καταρχάς αγαπητέ συνάδελφε διαπιστώνουμε μια νευρικότητα και υβριστική διάθεση απέναντι στο ΔΣ της Ομοσπονδίας. Γιατί αυτή η συμπεριφορά συνάδελφε; Επειδή επιδιώκουμε την νομιμότητα;
    Ως προς το θέμα μας έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής.
   Καταρχάς το άρθρο πέντε της Ομοσπονδίας μας ορίζει αυτολεξί τα κάτωθι << Άρθρο 5ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ …………………….Τα Σωματεία που είναι μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται: 1. Να συμμορφώνονται απόλυτα και να τηρούν το καταστατικό της Ομοσπονδίας……………….7. Να υποβάλλουν τακτικά κατ' έτος αντίγραφο μητρώου μελών και τις τυχόν μεταβολές οργάνων αντιπροσώπων τους, εκτάκτως δε αμέσως μόλις υπάρξουν μεταβολές στα ανωτέρω. Ακόμα, να ενημερώνουν την Ομοσπονδία εγγράφως για τα θέματα ημερησίας διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων τους και για την ημερομηνία διεξαγωγής τους τουλάχιστον δέκα ημερολογιακές ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και των Γ.Σ τους. Τέλος να υποβάλουν αμέσως μετά τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, κατάσταση ψηφισάντων μελών καθώς και το ισχύον κάθε φορά Καταστατικό τους. Γενικά, να παρέχουν κάθε στοιχείο, που τους ζητείται από το ΔΣ της Ομοσπονδίας, με την προϋπόθεση ότι θα δικαιολογείται η χρησιμότητα του για την ομοσπονδία. 8. Να πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, σε γενικά θέματα να μην ενεργούν μεμονωμένα, εκτός εάν η Ομοσπονδία έχει αποφασίσει να μην επιληφθεί. Να υποβάλλουν στην Ομοσπονδία τις ανακοινώσεις σύγκλησης των Συνελεύσεων τους και να δέχονται την παρουσία εκπροσώπων της με δικαίωμα λόγου σε θέματα που αφορούν την Ομοσπονδία, αλλά όχι ψήφου.>>
   Σας ζητήσαμε τα πρακτικά των αρχαιρεσιών σας και των Γενικών Αρχαιρεσιακών Συνελεύσεων σας, που έγιναν το 2013, που ήσασταν υποχρεωμένος να τα αποστείλετε το 2013 και να ενημερώσετε σχετικώς. Τα αποστείλατε τρείς μέρες πριν το Συνέδριο του Νοεμβρίου του 2016.
    Σας ζητήσαμε τα πρακτικά των αρχαιρεσιών σας και των Γενικών Αρχαιρεσιακών Συνελεύσεων σας που έγιναν το 2015 και μας τα αποστείλατε 03.11.2016, εναμιση χρόνο μετά. Ενώ οφείλατε να τα αποστείλετε αμέσως μετά τις εκλογές σας.
   Γνωρίζετε αν έχει κάνει άλλο σωματείο αυτά που κάνατε εσείς; Σας λέμε λοιπόν ουδείς εκ των οικονομικά τακτοποιημένων.
   Από ότι φαίνεται δεν σας ενδιαφέρει η Ομοσπονδία και σαφώς δεν σέβεστε το καταστατικό της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. ,καθώς οφείλετε σαν μέλος της.
   Παρατηρούμε λοιπόν ότι μας αποστείλατε ελλειπή νομιμοποιητικά έγγραφα τρείς μέρες πριν το Δ.Σ. και επιπροσθέτως μας αποστέλλετε εγγράφως την διαμαρτυρία σας γιατί σας προτρέψαμε να συμπληρώσετε τα έγγραφα που υπολείπονται μέχρι και το Σάββατο 19/11/2016.
   Κάνετε αρχαιρεσίες το 2013 και το 2015 και δεν τα αποστείλατε ποτέ .Αντιθέτως τα αποστείλατε λίγο πριν το συνέδριο ενώ θα έπρεπε να αποσταλούν εντός εβδομάδος από την έκαστη αρχαιρεσία σας.
    Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η στάση σας από το 2013 είναι αντικαταστατική και οφείλουμε να ελέγξουμε την νομιμότητα των αρχαιρεσιών σας και αυτό κάνουμε.
   Στην καλοπροαίρετη στάση μας απέναντί σας παρά την αντικαταστατική συμπεριφορά σας η θέση σας είναι η διαμαρτυρία σας στο υπ αριθμ 114/17-11-2016 έγγραφο σας κατά της έγκαιρης ενημέρωσης σας από εμάς ;
   Η συμπεριφορά σας αυτή δεν πρόκειται να επηρεάσει και να προκαταβάλει την απόφαση του Δ.Σ., όσον αφορά τους συνέδρους.
   Όσο γιατί μη υπογραφή του εν λόγω εγγράφου από τον Πρόεδρο του Σωματείου σας και νόμιμο εκπρόσωπο του, δεν το σχολιάζομε.
   Αναμένουμε τα υπολειπόμενα έγγραφα σας μέχρι και το Σάββατο 19-11-2016 στις 12:00 μ.
                                    Με εκτίμηση
                               Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                        Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                               Βλαχογεώργος Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262                                                 Τηλ: 6972 624450

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.